Your Name
Usluge

Projektovanje, konsalting, ugradnja opreme, održavanje i servis opreme

Od samog početka smo se opredelili da ne budemo samo trgovci koji prodaju opremu. Ulagali smo u znanja naših zaposlenih i obučavali ih za kompleksne projekte koje smo realizovali u više zemalja u regionu. Naša znanja i iskustva su nam omogućila da klijentima ponudimo čitav spektar usluga kako bismo zadovoljili njihove želje i potrebe u domenu sistema tehničke zaštite i kontrole prolaska ljudi i vozila.

Kao konsultanti u oblasti tehničke zaštite naše klijente savetujemo kako da pronađu najbolje rešenje koje će odgovarati njihovim potrebama i mogućnostima. Pomažemo im da na stručan način sagledaju svoju poziciju i da zajedno pronađemo odgovarajuće rešenje. To rešenje može uključivati korišćenje opreme koju proizvodi neko od naših partnera, renomiranih svetskih proizvođača, a neretko je to rešenje koje smo sami kreirali i proizveli, na šta smo posebno ponosni.

Naši licencirani inženjeri projektanti u domenu tehničke zaštite i slabe struje pružaju usluge od izrade idejnog projekta, pa sve do projekta izvedenog stanja.

Imamo tim veštih instalatera sa svim potrebnim licencama i sertifikatima koji na pouzdan način i u optimalnom vremenu ugrađuju opremu. Za njih nema nerešivih situacija o čemu svedoči veliki broj uspešno izvedenih instalacija u Srbiji i regionu. Kao ovlašćeni partneri kompanija čija oprema se nalazi u našoj ponudi, posedujemo sertifikate proizvođača o obučenosti naših instalatera za ugradnju te opreme. Nakon instalacije, klijenti dobijaju obuku i stručnu podršku za korišćenje instalirane opreme.

Pored održavanja i servisiranja opreme iz naše ponude, nudimo i mogućnost održavanja i servisiranja opreme drugih proizvođača. Naš tim servisera je u potpunosti osposobljen da uspešno rešava različite situacije izlaskom na teren ili daljinskim pristupom u zavisnosti od tipa opreme. Kreirali smo različite pakete usluga održavanja i servisiranja koji mogu da uključuju i odziv naših servisera 24/7 svakog dana u godini. Kao ovlašćeni partneri kompanija čiju opremu imamo u ponudi, prilikom servisiranja i održavanja koristimo originalne rezervne delove koje posedujemo na lageru.