Ulaganje u edukaciju zaposlenih je ulaganje u kvalitet naših rešenja i usluga

Sofija i Atina, februar i mart 2018. – Tokom februara i maja 2018. godine naši zaposleni su pohađali obuke u Sofiji i Atini tokom kojih su stekli potrebna znanja za korišćenje B-Comm i Matrix softverskih rešenja za kontrolu pristupa koje je napravila kompanija dormakaba.

Više o B-COMM softverskom rešenju možete pročitati ovde.

Više o Marix sistemu kontrole pristupa koji će se uskoro naći u našoj ponudi možete pročitati ovde.

Redovno ulažemo značajna sredstva i vreme u edukaciju našiih zaposlenih, jer znamo da je to najbolji način da održimo visok kvalitet naših rešenja i usluga koje pružamo klijentima. Zato naši zaposleni poseduju sve neophodne sertifikate koje izdaju proizvođači opreme koju koristimo, kao i državne licence koje su propisane zakonima Republike Srbije koji uređuju ovu oblast.