Potapajući stubići u zaštiti pešačkih zona u Beogradu

Beograd, 5. novembar 2018. – Potapajući stubići iz naše ponude ovih dana se instaliraju na više lokacija u centru Beograda. Grad Beograd je u sklopu aktivnosti na uređenju pešačkih zona u centru grada, a nakon sprovedene javne nabavke, od preduzeća GBD kupio određeni broj poluautomatskih potapajućih stubića. Na fotografijama se vide naši stubići montirani u Dečanskoj ulici kod Doma omladine u  Beogradu.


U pitanju su poluautomatski potapajući stubići ukrajinskog proizvođača TISO koji zadovoljavaju najviše standarde u ovoj oblasti. Ovi stubići su namenjeni zaprečavanju i kontroli prolaska vozila u pešačke zone. Funkcionišu tako što ih je, kada je to potrebno, moguće spustiti i tako omogućiti prolaz vozilima. Nakon prolaska vozila, stubići se podižu i dalji prolaz je ponovo onemogućen. Ovi stubići su pogodni za zaprečavanje prolaska vozila na različitim lokacijama (ulaz u pešačke zone, ulaz u dvorišta, ulaz na parkinge i drugo). Ugrađuju se u podlogu i mogu se podizati i spuštati ručno, poluautomatski i automatski. Mogu imati i povećan nivo otpornosti na udarce što ih čini efikasnim sredstvom antiterorističke zaštite. Sve pomenute opcije se mogu pronaći u našoj ponudi. Ako vas zanimaju potapajući stubići ili neki drugi sistemi za zaprečavanje prolaska vozila, našu ponudu možete pogledati ovde.