Naš sistem za prodaju karata i kontrolu prolaska posetilaca u Narodnom muzeju u Beogradu

Beograd, 28. jun 2018. – Posetioci nedavno otvorenog i dugo iščekivanog renoviranog zdanja Narodnog muzeja u Beogradu u prilici su da svakodnevno koriste rešenje koje smo kreirali za potrebe jedne od najvažnijih ustanova kulture u Srbiji. U pitanju je sistem za prodaju karata integrisan sa barijerama kojima se kontroliše ulaz posetilaca i zaposlenih u ovu zgradu.  Kada posetioci kupe ulaznicu u Muzej na kojoj je odštampan bar kod, prilaze barijeri na kojoj se nalaze čitači (slika 1). Posetilac prinese kartu do čitača i nakon što sistem pročita kartu i uveri se da je validna, barijera se otvara i propušta posetioca. Na slici 2 se nalaze barijere koje sprečavaju ulaz neovlašćenih osoba u službeni deo muzejske zgrade. Kroz tu barijeru mogu da prođu samo oni koji imaju karticu sa čipom na kojoj se nalazi ovlašćenje za ulazak u taj prostor. Na izlasku iz zgrade Narodnog muzeja prema Trgu Republike nalazi se elektronska kapija (slika 3), koja služi da broji posetioce koji napuštaju zgradu. Na taj način je u svakom trenutku poznato koliko je ljudi ušlo u objekat, koliko je izašlo i koliko je njih još unutra. To je od velike važnosti kod objekata u kojima je potrebno ograničiti broj posetilaca koji se u isto vreme nalaze u njemu ili u situacijama požara ili drugih neželjenih događaja kada je važno znati da li u objektu ima još ljudi.

Više informacija o sistemima za prodaju karata iz naše ponude možete pronaći ovde.

U zdanju Narodnog muzeja je primenjen i naš master ključ sistem koji će omogućiti jednostavno i bezbedno upravljanje ključevima za veliki broj vrata koja se nalaze u ovom objektu.

Narodnom muzeju u Beogradu želimo puno posetilaca, a svim građanima preporučujemo da posete jednu od najznačajnijih ustanova kulture u Srbiji. Biće u prilici da vide mnoga značajna dela i da se upoznaju sa istorijom i kulturnim bogatstvom naše zemlje.