Sertifikati

Ulažemo u znanje i osposobljenost naših zaposlenih.

 

GBD poseduje brojne sertifikate koji potvrđuju visok nivo osposobljenosti naših zaposlenih da kreiraju i primenjuju različita rešenja u oblastima kojima se bavimo.

 

Uveli smo standarde  kvaliteta ISO 9001:2008 i ISO 27001:2013, kako bismo našim klijentima mogli da ponudimo kvalitet usluga  u skladu sa visokim kvalitetom tehničkih rešenja koja se nalaze u našem portfoliju.

 

Naši zaposleni poseduju  zakonom obavezne državne licence za projektovanje, planiranje i nadzor nad sistemima tehničke zaštite kao i za montažu, puštanje u rad  i održavanje sistema tehničke zaštite. U našem timu se nalaze i stručnjaci koji imaju državnu licencu za procena rizika u zašiti lica, imovine i poslovanja.

 

Sertifikovani smo i obučeni od strane proizvođača za rad sa opremom i softverskim rešenjima koja se nalaze u našoj ponudi.

SERTIFIKATI