Standalone sistem kontrole pristupa

Glavna karakteristika standalone sistema kontrole pristupa je da kontrolne/pristupne tačke (mesta gde se korisnici validiraju/evidentiraju) nisu direktno povezane kablovima u jedan sistem. Kao veza između pojedinačnih delova sistema se koriste mediji (kartice, privesci, narukvice, ključevi…) sa čipovima ili posebni programatori koji služe za programiranje sistema. Takođe, ovi sistemi omogućavaju i bežičnu vezu komponenti preko radio talasa.

U našoj ponudi se nalazi sistem proizvođača Dormakaba  Evolo koji pruža maksimalnu fleksibilnost i sigurnost. Ovaj sistem se može vrlo brzo i lako prilagoditi različitim potrebama korisnika. Moguće ga je instalirati kako u potpuno nove, tako i u postojeće objekte.

Hardverski elementi ovog sistema (digitalni cilindri, čitači, elektronski kontrolisani okovi/kvake) se odlično uklapaju u mehaničke elemente sistema za zaključavanje, a ceo sistem se takođe može iskoristiti i kao dopuna postojećeg umreženog (online) sistema. Pomoću čitača kompanije Dormakaba uspešno se mogu koristit kartice sa čipovima različitih sistema (Mifare, Legic i HID) Nekoliko hardverskih elemenata iz ovog sistema (čitači, digitalni cilindri i terminali) je dobilo najviše međunarodne nagrade za dizajn što ovaj sistem čini veoma primenljivim i u dizajnerski i arhitektonski veoma zahtevnim objektima.

Softversko rešenje ovog sistema je takvo da omogućava brzo i decentralizovano davanje autorizacije za korisnike. Korišćenjem CardLink tehnologije (prenosa sistemskih informacija putem medija –sa čipom), Evolo dobija sve karakteristike umreženih (online) sistema kontrole pristupa. Programiranje sistema se može raditi pomoću posebnog programatora ili pomoću prethodno programiranih master kartica sa čipom.

Tehničke informacije o Evolo sistemu iz naše ponude možete pronaći u brošurama na ovoj stranici, a za sva dodatna pitanja i informacije nas možete direktno kontaktirati.

FOTOGRAFIJE

VIDEO MATERIJAL

BROŠURE

thumbnail of Dormakaba biometrijski citaci za kontrolu pristupa
Dormakaba biometrijski citaci za kontrolu pristupa
thumbnail of Dormakaba brosura o razlicitim nacinima povezivanja hardverskih elemenata u sistemima kontrole pristupa
Dormakaba brosura o razlicitim nacinima povezivanja hardverskih elemenata u sistemima kontrole pristupa
thumbnail of Dormakaba Evolo standalone sistem kontrole pristupa
Dormakaba Evolo standalone sistem kontrole pristupa

PARTNERI