Online sistemi kontrole pristupa

Online (umreženi ) sistemi kontrole pristupa podrazumevaju da su različite komponente sistema u stalnoj vezi (preko kabla ili bežičnim putem).  Naša ponuda online sistema za kontrolu pristupa uključuje sistem Exos 9300 proiuzvođača Dormakaba

Exos 9300 je sveobuhvatni sistem (hardver i softver) koji pruža više od obične kontrole pristupa. On integriše više različitih rešenja u jedan sistem koji se može modularno koristiti:

  • Upravljanje svim vratima, barijerama i prolazima uključenim u sistem
  • Alarm menadžment (protivprovalni alarm, dojava požara, detekcija gasova…)
  • Upravljanje posetiocima (davanje ovlašćenja posetiocima da pristupe određenim delovima objekta)
  • Upravljanje izvođačima (davanje ovlašćenja izvođačima/dobavljačima  da pristupe određenim delovima objekta)
  • Upravljanje parkinzima (efikasno upravljanje parking prostorima)
  • Upravljanje liftovima
  • Kontrola pristupa u objektima sa više različitih korisnika (preduzeća) pod jednim krovom
  • Upravljanje medijima (karticama sa čipom) za korišćenje sistema kontrole pristupa

Exos 9300 pored opcija koje pripadaju domenu kontrole pristupa pruža i opcije sistema za evidenciju radnog vremena. On vredno i pouzdano beleži različite podatke potrebne za kontrolu prisutnosti zaposlenih na poslu,  optimalnu organizaciju ljudskih resursa, kontrolu odsustva zaposlenih, kao i prekovremenog rada. Sistem je napravljen tako da daje brojne opcije praćenja podataka, pravljenja izveštaja i planiranja u domenu rada zaposlenih. Kompatibilan je sa najpoznatijim svetskim ERP programskim paketima  renomiranih proizvođača (SAP, Oracle, Microsoft…).

Hardverska rešenja u sistemu Exos 9300 omogućavaju mu da radi i to uz istovremenu upotrebu tri najrasporstranjenija (Mifare, Legic i HID) sistema kartica sa čipovima!!!. U ovaj sistem je moguće uključiti čitavu gamu izuzetno pouzdanih hardverskih elemenata (čitača, terminala, digitalnih cilindara, automatskih vrata, barijera, prolaza…) kompanije Dormakaba i drugih proizvođača.

Tehničke informacije o Exos 9300 sistemu iz naše ponude možete pronaći u brošurama na ovoj stranici, a za sva dodatna pitanja i informacije nas možete direktno kontaktirati.

FOTOGRAFIJE

BROŠURE

thumbnail of Dormakaba biometrijski citaci za kontrolu pristupa
Dormakaba biometrijski citaci za kontrolu pristupa
thumbnail of Dormakaba brosura o razlicitim nacinima povezivanja hardverskih elemenata u sistemima kontrole pristupa
Dormakaba brosura o razlicitim nacinima povezivanja hardverskih elemenata u sistemima kontrole pristupa
thumbnail of Dormakaba Exos 9300 online sistem kontrole pristupa
Dormakaba Exos 9300 online sistem kontrole pristupa

PARTNERI