B-COMM

B-COMM je softver koji omogućava integraciju sistema kontrole pristupa sa ERP softverima, kao što je SAP.  Uloga B-COMM-a je da prikuplja informacije sa različitih uređaja za validaciju (čitača) ili terminala (kod evidencije radnog vremena) i da ih predaje ERP softveru.  B-COMM se takođe može koristiti i za povezivanje uređaja za validaciju proizvođača Dormakaba sa drugim softverima za kontrolu pristupa.

FOTOGRAFIJE

BROŠURE

thumbnail of Dormakaba B-COM ERP 5 Miicrosoft Dynamics ax
Dormakaba B-COM ERP 5 Miicrosoft Dynamics ax
thumbnail of Dormakaba biometrijski citaci za kontrolu pristupa
Dormakaba biometrijski citaci za kontrolu pristupa
thumbnail of Dormakaba brosura o razlicitim nacinima povezivanja hardverskih elemenata u sistemima kontrole pristupa
Dormakaba brosura o razlicitim nacinima povezivanja hardverskih elemenata u sistemima kontrole pristupa

PARTNERI