Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena je sistem koji zavisi pre svega od adekvatnog prikupljanja podataka o prisustvu/odsustvu zaposlenih i njihovom boravku na radnom mestu, kao i o obradi tih podataka i njihovom prikazivanju u formi koja odgovara korisniku. Tako dobijene podatke koristi više službi u jednom preduzeću. Sektor finansija ih koristi za obračun zarada, sektor za upravljanje ljudskim resursima za analize i planiranje korišćenja ljudskih resursa, a  menadžment za praćenje funkcionisanja preduzeća i donošenje odluka .

U prilici smo da ponudimo veliki broj izvanrednih terminala kompanije Dormakaba za evidenciju radnog vremena čije funkcije i dizajn pružaju brojne opcije.  Ovi terminali mogu biti integrisani u različite ERP softverske pakete (kao što je SAP) za upravljanje preduzećima pomoću softvera B-COMM.

Pored klasične evidencije radnog vremena nudimo i mogućnost praćenja ostalih podataka važnih za efikasnije funkcionisanje preduzeća.

Kompanija Dormakaba je razvila i komunikacione softverske aplikacije koje pored uobičajenih funkcija evidencije i upravljanja radnim vremenom  omogućavaju bolju internu komunikacije i korišćenje različitih resursa u kompaniji (rezervacija sala za sastanke, naručivanje hrane iz kompanijske kantine…). Za validaciju se mogu koristiti različiti RFID mediji (kartice, privesci, ključevi sa čipom…), ali i biometrija (otisak prsta).

Tehničke informacije o sistemima za evidenciju radnog vremena  iz naše ponude možete pronaći u brošurama na ovoj stranici, a za sva dodatna pitanja i informacije nas možete direktno kontaktirati.

FOTOGRAFIJE

VIDEO MATERIJAL

BROŠURE

thumbnail of dormalaba terminal 93-60
dormalaba terminal 93-60
thumbnail of dormakaba-terminal-97-00-brochure
dormakaba-terminal-97-00-brochure
thumbnail of dormakaba-terminal-96-00-brochure
dormakaba-terminal-96-00-brochure
thumbnail of Dormakaba B-COMM radni dan
Dormakaba B-COMM radni dan
thumbnail of Dormakaba B-COM ERP 5 Miicrosoft Dynamics ax
Dormakaba B-COM ERP 5 Miicrosoft Dynamics ax
thumbnail of Dormakaba B -COMM ERP 5 SAP
Dormakaba B -COMM ERP 5 SAP

PARTNERI